Energie Werkt! in Almere

...

...

Doelstelling   

Growing Green Cities is in Almere het leidende thema dat invulling geeft aan een gezonde, vitale en slimme stad. Hernieuwbare energie maakt onderdeel uit van dit thema, en onder de noemer ‘Energizing’ wordt binnen Growing Green ingezet op een volledig hernieuwbare energiebron voor Almere. De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie. Het streven is om in 2022 energieneutraal te zijn. Daarom is onder de titel ‘Energie Werkt!’ een meerjaren programmaplan opgesteld. Dit zorgt ervoor dat er met, door en voor de stad wordt gekomen tot een versnelling in hernieuwbare energievoorziening.

Aanpak

Om op een overzichtelijke wijze invulling te geven aan deze opgave, is een werkwijze met vijf inhoudelijke werklijnen ontwikkeld. De vijf werklijnen zijn onderverdeeld in drie technische werklijnen - zon, warmte en wind - en twee werklijnen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: scholen/verenigingen en bewoners/bedrijven. Binnen de technische werklijnen wordt ingezet op de realisatie van inhoudelijk/technische projecten. Met de twee werklijnen die zich richten op de doelgroepen wordt ingezet op gedragsverandering bij de Almeerse bevolking.

Toekomst

Op het gebied van warmte valt nog veel te winnen. Een doorontwikkeling van het stadsverwarmingsnet is daar in Almere een belangrijk onderdeel van. Het nu nog hoofdzakelijk gasgestookte net zou op termijn door hernieuwbare bronnen gevoed moeten kunnen worden. Op basis van gesprekken met diverse stakeholders, de kenmerken van het warmtenet en eerdere onderzoeken over de verduurzaming ervan, is gekomen tot een aanpak voor deze werklijn. Uiteindelijk moet deze werklijn leiden tot het aansluiten van huishoudens op een warmtenet dat wordt gevoed door hernieuwbare bronnen zonder dat huishoudens daar meer voor betalen dan bij het huidige gasgestookte net (en bij voorkeur zelfs minder). De focus van Almere ligt op het optimaliseren van het bestaande stadswarmtenet en het toevoegen van innovaties. Hierbij kunnen we denken aan onderzoek waarbij wordt gekeken:
- of woningen op een lage temperatuur retourleiding kunnen worden aangesloten
- of een tweede innovatief zonneboiler-eiland tot de mogelijkheden behoort
- of er lokale mogelijkheden zijn van geothermie naast het bouwen van een biomassacentrale waarin lokale biomassa wordt verwerkt.