Strategie Warmte en CO2 Greenport Aalsmeer

...

...

Doelstelling   

De glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer gebruikt op jaarbasis vele miljoenen kubieke meters aardgas. Met dit gas worden kassen verwarmd, elektriciteit opgewekt voor belichting en CO2 onttrokken om de planten sneller te laten groeien. De Greenport werkt samen met ondernemers om het gasverbruik te verminderen omdat ze duurzamer willen telen en minder afhankelijk willen zijn van de gasprijs. Deze strategie versterkt daarmee ook het economisch perspectief van de sector.

Aanpak

In overleg met energiebedrijven, ontwikkelaars, ondernemers en overheden wordt de aanleg van een grootschalig CO2- en warmtenetwerk voorbereid. Door gebruik te maken van rest-CO2 uit bijvoorbeeld de Amsterdamse Afval- en Energie Centrale, warmte uit het Metropoolregio netwerk (TATA Steel, AEB etc.) en lokale bronnen zoals aardwarmte of biomassa, komen we tot echte stappen in duurzaamheid, in zowel economisch als maatschappelijk en milieu opzicht. Met deze aanpak kunnen tientallen miljoenen kubieke meters aardgas bespaard worden.

Kansen

De eerste fase van de aanleg van het CO2-netwerk wordt in 2016 voorzien. Daarmee wordt het hele glastuinbouwgebied langs de A4 aangesloten. Voor 2020 willen de Greenport partners alle belangrijke clusters in de Greenport van duurzame CO2 voorzien. Voor warmte loopt een onderzoek naar geothermie en sluiten ze aan bij het proces in de Metropoolregio. Idealiter is ook per 2020 duurzame warmte in de Greenport beschikbaar.