Open warmtenet in Schalkwijk Haarlem

...

...

Doelstelling  

Haarlem wil klimaatneutraal zijn in 2030, en dat is alleen haalbaar bij grootschalige energietransitie. In dat kader wil men de wijk Schalkwijk aansluiten op een warmtenet met een geothermische bron. Een uniek project want meestal worden tuinbouwkassen of nieuwbouwwoningen op die manier verwarmd. Nu dus bestaande woningen.

Aanpak

Het project wordt in co-productie met Alliander uitgevoerd. De gemeente Haarlem houdt zich vooral bezig met het verbinden van partijen en ziet toe op een goede balans in opbrengsten voor alle partijen. Alliander zet zich in voor het vormen van de integrale businesscase en het technisch haalbaarheidsonderzoek. Beide partijen dragen zorg voor de vorming van een aantrekkelijk warmte-aanbod voor afnemende partijen. Met een kerngroep van Alliander, drie woningcorporaties en de gemeente zijn inmiddels al grote stappen gezet in het haalbaarheidsonderzoek.

Kansen

Dit project is de opmaat voor nieuwe kansrijke plekken voor energietransitie binnen de gemeente Haarlem en mogelijk ook in buurgemeenten. Het project genereert een bepaalde kritische massa die nodig is voor verdere ontwikkeling van open warmtenetten. Het biedt ruimte voor innovatie op het gebied van geothermiebronnen in de bestaande bouw en ruimte voor innovatie in keuzes op het gebied van verduurzaming voor woningcorporaties. Het Haarlemse project levert ook een bijdrage aan diversificatie van warmtebronnen voor een MRA-dekkend warmtenet. Daarmee is het toekomstige (regionale) warmtenet minder gevoelig voor conjunctuurwijzigingen, of het eventueel wegvallen van restwarmtebronnen.

Volgens de planning wil men vanaf 2016 starten met de proefboringen.